opc_loader

Wensenlijst

Open-ended play

Open-ended play

Open-ended play is een benadering op het spel van kinderen waarbij er geen vooraf bepaalde scenario’s en geen regels zijn. Er is geen limiet in de mogelijkheden en er is geen goed of fout. De kinderen kunnen hun eigen creativiteit en verbeelding benutten bij het spelen van een spel of een fantasie. Open-ended play staat het toe dat kinderen en volwassen zich zelf kunnen uitdrukken en vrij kunnen spelen zonder limieten te hebben aan hoe het spel zich vormt en waar het eindigt.

 

Materialen zoals klei, verf, waxkrijtjes, nat zand, bouwblokjes, verschillende vormen van speelstukken, stapel- en sorteerspelletjes zijn allemaal voorbeelden van spelmaterialen die kunnen dienen als onderdelen van het Open-ended play en stimuleren het denken in vrije vormen en zonder limiteringen.  Het is een snel opkomende manier van kinderen laten spelen die veel populariteit geniet onder jonge ouders. Hieronder staan een aantal redenen beschreven waarom juist open-ended play zo snel groeit..

 

·        Kinderen blijven kinderen

 

Open-ended play is zo ongevormd dat het kinderen ook kinderen blijven in hun spel, creativiteit en fantasie. Het helpt om het gebruik van technologie te reduceren. Kinderen hebben open-ended play nodig om het recht om kind te zijn te ontdekken en ervaren. Het geeft hem het recht hun eigen fantasie en drama ten volle te gebruiken en een geheel eigen wereld te bedenken waarin niets onmogelijk is. Het heel geen limieten en regels en stimuleert de groei van hun verbeeldingskracht.. 

 

·        Kinderen leren meer dan we denken.

 

Open-ended play is erg belangrijk om het creatieve denken van een kind te stimuleren. Dit is bij kinderen erg belangrijk en je zult zien dat vrijwel elk kind meer kan bedenken dan in eerste instantie gedacht. Het cognitieve ontwikkelingstraject wordt positief beïnvloed door open-ended play. Ze leren beter te reageren in moeilijk omstandigheden en kunnen hun handelen beter afstemmen op de situaties waar ze zich in bevinden.

 

·        Creativiteit.

 

Open-ended play helpt het bewustzijn van creativiteit te ontdekken door kinderen zelf. Door het hebben van geen grenzen krijgt het kind ook geen kans zich hierachter te verschuilen en wordt er constant een beroep gedaan op creativiteit.  Door het aanbieden van spelmaterialen zoals klei, nat zand, verf of waxkrijtjes zonder een doel er aan te stellen zal sneller de creativiteit worden gevoed en ontwikkeld.  

 

·        Ontdek ideeën en concepten

 

Wanneer de kinderen spelen met hun eigen ideeën en creativiteit is er een goede mogelijkheid om nieuw kansen en concepten uit te denken en uit te voeren. Ze leren omgaan met een ontevreden gevoel als het niet goed gaat en met succes wanneer het succes heft. De tegenslagen zijn ook nooit fout omdat iets geprobeerd is en een ander resultaat had dan gedacht. Dit zorgt ervoor dat kinderen vertrouwen krijgen in het bedenken van hun eigen spelopbouw en hun creativiteit. 

 

·        Zorgt voor een omgeving met weinig stress.

 

Open-ended play is very useful and helps children to be stress-free as there is no competition, deadline, or rules of do’s and don’ts binding the play. Since there are no limitations and no right answers to be given, it gives a freedom of imagination and thinking to the children, which will leave them stress free.

  

·        Kinderen leren zelf.

 

Open-ended play stimuleert kinderen om zelf te leren omdat er bij het spelen zonder grenzen geen richtlijnen/spelregels zijn. Ze zullen proberen nieuwe ideeën uit te proberen en leren van hun vergissingen. Ze zullen de problemen en obstakels tijdens het spel zelf kunnen overwinnen vaak op de meest creatieve manieren 

 

·        Ontwikkeling van sociale en emotionele intelligentie.

 

In open-ended play, kinderen spelen door het gebruik van verbeelding en fantasie. Ze spelen ook in groepen en bouwen daarmee aan hun communicatie vaardigheden en zullen sneller socialiseren door het spel. Kinderen leren om te reageren en voelen hoe een groot aantal emoties werken en uitpakken in een groepsverband. Dit stimuleert hun emotionele en sociale ontwikkeling snel.

 

Door de aanschaf van open-ended play speelgoed maak je duidelijk dat je kind een vrije ontwikkeling op diverse vlakken kan genieten. Wees wel voorzichtig met het aanbieden en laat de kinderen vooral zelf ontdekken. Geen inspiratie hebben is als kind niet erg en kan juist een hele goede stimulans zijn voor de ontdekking van fantasie en creativiteit.

Het speelgoed zal voor ouders vaak vraagtekens op doen komen en ze versteld doen staan van wat hun kinderen kunnen op het vlak van verbeelding. Daarnaast geeft het een goede stimulans in de richting van sociale, spraak en cognitieve ontwikkeling. De ervaringen van een kind opgedaan tijdens het spel worden een onderdeel van het karakter van een kind en zal ze positief beïnvloeden in zelfvertrouwen en zelfontplooiing.

 

Bij Speeltak geloven we heel erg in open-ended play. Daarom hebben we ook een zeer breed scala van producten beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor deze manier van spelen. Kijk rustig eens rond bij bijvoorbeeld Grapat of Grimms. Daar zul je zien dat bij de ontwikkeling van dit speelgoed erg veel rekening is gehouden met de ontwikkeling van een open spelvorm.  

 

Terug

Reacties

Er moet ingelogd worden voordat u een reactie kunt plaatsen.
Laatste 10 blogs
Populaire artikelen